Međunarodni edukacijski centar (MEC) je udruga građana koja djeluje na području liberalno-
demokratskih političkih udruga i organizacija. Cilj udruge je podizanje razine političkog obrazovanja
na području Republike Hrvatske, ali i šire.

Udruga je osnovana u svrhu izrade nastavnih sadržaja i provođenja tečajeva kojima se polaznici uče
teoretskoj i praktičnoj naobrazbi. Krajnji cilj je povećanje vještina i umijeća voditelja Jedinica lokalne i
regionalne samouprave.

MEC je sastavni dio ENoP (European Network of Political Foundations), te ujedno i jedan od osnivača
te mreže.

Politička Akademija HNS-a je članica MEC-a.